Dokumentacja medyczna w języku polskim i ukraińskim/ Медична документація польською та українською мовами

Kazdy podmiot leczniczy powinien posiadać wzory dokumentacji medycznej przetłumaczone na język ukraiński.

Na przykład:

1. Naczelna Izba Lekarska - Słownik polsko-ukraiński - https://nil.org.pl/dzialalnosc/pomoc-dla-ukrainy/5956-slowniki-polsko-ukrainskie-i-karta-wywiadu-lekarskiego

2. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi -  https://www.iczmp.edu.pl/

3. Informacje, które przydadzą się lekarzowi. Prosimy uzupełnić przed wizytą.  Інформація, яка буде корисна для лікаря. Будь ласка, підготуй теся до візіту до лікаря