Międzynarodowe Seminarium Metodyczne: Dusza - Umysł – Ciało

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Seminarium Metodycznym: Dusza - Umysł – Ciało,

które odbędzie się 12 maja 2023 r., w godzinach 9:00 - 15:00, w Coll. Adana Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, w sali 0.08.

Ksiązka streszczeń - pdf

Program - pdf

Plakaty -pdf