Nagła sytuacja/Надзвичайна ситуація

Darmowy tłumacz języka migowego - Бесплатный переводчик жестового языка

https://tlumacz.migam.org/