< Cofnij

Spotkanie wyborcze z prof. dr hab. Ewą Baum

Dnia 27 marca 2024 r. o godz. 9.00 w sali B, Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, odbyło się spotkanie wyborcze z kandydatką na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UMP Prof. dr hab. Ewą Baum. Wydarzenie otworzył Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, dr hab. Jan Domaradzki, Prof. UMP,  który przybliżył zgromadzonym sylwetkę oraz dotychczasowe osiągnięcia Kandydatki.

Pani Profesor Ewa Baum przedstawiła swój program » PDF, którego hasło przewodnie brzmi: Silny wydział tworzą ludzie, a którego filarami są następujące hasła: Wydział Nauk o Zdrowiu: Wzajemny szacunek, Nowoczesna dydaktyka, Otwartość, Interdyscyplinarność, Współpraca, Akademickość, Promujący ideę humanizmu w medycynie i Misja Wydziału.

Na zakończenie, Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań na temat rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Fot. dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP