Rada naukowa

Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Michał Musielak (Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Członkowie
• Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mariański (Instytut Socjologii KUL Jana Pawła II)

• Prof. zw. dr hab. Edward Jeliński (Instytut Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM)

• Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kotłowski (Instytut Historii UAM)

• Prof. dr hab. Dariusz Galasiński (University of Wolverhampton, School of Law, Social Science and Communications)

• Dr hab. Ewa Baum (Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

• Dr hab. Jan Włodarek (Instytut Socjologii UAM; Instytut Pedagogiki Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa)

• Dr hab. Hanna Mamzer (Instytut Socjologii UAM)

• Dr hab. Jan Sikora (Instytut Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

• Liliana Rogozea, MD PhD ( Transilvania University of Brasov
Braşov, Romania)

• Dr Marcin Moskalewicz (The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH), University of Oxford)