prof. dr hab. Ewa Baum

Ewa Baum, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z ekspansywnym rozwojem biomedycyny i kontekstami etycznymi oraz prawnymi, które są implikowane przez te wydarzenia. W szczególności zaś konsekwencjami rozwoju współczesnej transplantologii, medycyny regeneracyjnej oraz dializoterapii, a także poradnictwa genetycznego, jakości życia pacjentów chorych przewlekle ze szczególnym uwzględnieniem ich zasobów wewnętrznych.

Autorka książek, m.in.: Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny (2010) czy Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej (2017) oraz ponad setki artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, redaktor wielu publikacji.

Laureatka nagród naukowych, np. nagrody za najlepszy abstrakt dotyczący hemodializy przyznawany przez The International Society for Hemodialysis, U.S.A 2015 oraz nagród dydaktycznych, w tym nagrody dla Wykładowcy Roku 2018 na UMP.

Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z przedmiotów etycznych, bioetycznych, a także związanych z wielokulturowością i nowoczesną dydaktyką medyczną.

Absolwentka programu Master of didactics in excellent teaching w Aarhus University, Denmark (2020).

Członek międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw, m. in. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, a także jedna z pomysłodawczyń podpisania Listu Intencyjnego w zakresie pracy z pacjentem wywodzącym się z odmiennego kręgu kulturowego oraz realizatorka cyklu szkoleń przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu

Materiały multimedialne