Materiały multimedialne

"Rozwój duchowy jako droga do akceptacji samego siebie i antidotum na uzależnienia."

https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p008183_ump_edu_pl/EScj8dOaHOJNikeFspGlzN8B6LDiuTrZ7dKtAAv_F8jO9w?e=Mcdr0D

"Transplantacje, jako bioetyczny problem współczesnej medycyny."

http://cbes-main.home.amu.edu.pl/transplantacje-jako-bioetyczny-problem-wspolczesnej-medycyny/

"Przez duszę do zdrowia. Duchowość droga do zdrowia."

https://www.youtube.com/watch?v=EzG0UmkidwE

"Etyka jako instrument wspierający proces humanizacji w medycynie"

https://www.youtube.com/watch?v=JYDswfYRu0o