< Cofnij

Wykład otwarty dr Justyny Czekajewskiej

W dniu 7 maja 2024 r. dr Justyna Czekajewska przeprowadziła wykład otwarty w Galerii sztuki VA w Poznaniu na temat etycznych i prawnych aspektów transplantologii.

Od drugiej połowy XX wieku zmiana naukowego paradygmatu diagnostyki śmierci człowieka nadała pierwszeństwo kryterium neurologicznemu, a zapewnienie o powszechnym dostępie do leków immunosupresyjnych stanowiło o ograniczeniu ryzyka odrzucenia przeszczepionego narządu przez organizm biorcy.

Wymienione osiągnięcia przesądziły o rozwoju nie tylko transplantacji typu ex vivo, ale w szczególności ex mortuo. Pobieranie organów od osób zmarłych z powodu śmierci mózgu nie tylko wpłynęło na wzrost liczby pobranych organów, ale także na poprawę jakości życia pacjentów ze schyłkową niewydolnością narządów.

Kwestia zdefiniowania śmierci, uwzględniając nie tylko jej kontekst medyczny, ale również kulturowo-społeczny podobnie jak temat zgody domniemanej, poszanowania autonomii pacjenta, jego wyborów i korzyści w kontekście transplantologii zostały wyjaśnione podczas wykładu otwartego jej uczestnikom.