< Cofnij

Wykład gościnny dr Justyny Czekajewskiej

Czy prawo precyzyjnie określa zbiór zasad dla pracowników opieki zdrowotnej korzystających z klauzuli sumienia? Które grupy zawodów medycznych mogą mieć możliwość odmowy świadczeń zdrowotnych z powodu obiekcji moralnych? Jakie są osobiste doświadczenia pracowników medycznych z zasadą klauzuli sumienia? 

Na powyższe pytania odpowiedzieli pracownicy medyczni podczas badania zrealizowanego w 2020 r. w Poznaniu. Ankietowani zostali poproszeni o przedstawienie opinii na temat odmowy realizacji czynności zawodowych z powodu sprzeciwu sumienia. O ile Centrum Badania Opinii Społecznej wykazało, że przekonania religijne Polaków stanowią ważny czynnik wpływu na ich postawy wobec aborcji i antykoncepcji, o tyle mogą one odgrywać istotną rolę w kwestii klauzuli sumienia. Jednak temat ten nie został dotychczas przebadany wśród pracowników medycznych. Celem badania, które zostało przeprowadzone wśród 300 praktykujących lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów jest wyjaśnienie tego zagadnienia.

Etyczno - prawne aspekty klauzuli sumienia w Polsce łącznie z przedstawieniem wyników badań ilościowych stanowiły myśl przewodnią wykładu gościnnego, który został wygłoszony w dniu 3 czerwca o godz. 18:00 w Galerii VA w Poznaniu.

Podziękowanie