< Cofnij

Wręczenie nominacji dr hab. Ewie Baum

W dniu 12. października 2020 roku, na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski wręczył dr hab. Ewie Baum nominację na Kierownika Katedry Nauk  Społecznych i Humanistycznych.
Na tym  samym posiedzeniu dr hab. Ewa Baum otrzymała z rąk JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tykarskigo powołanie na stanowisko Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.