< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki uczestniczył w kwartalnej konferencji naukowej Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności

6 grudnia 2023 r. odbyła się kwartalna konferencja naukowa Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności „Historia kształtowania się systemu opieki medycznej i rehabilitacji w Polsce po I i II wojnie światowej w kontekście potrzeb zdrowotnych populacji w latach 1918–1939 i 1945–1970”.

Współorganizatorem konferencji było Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy.

W konferencji naukowej brał udział kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej dr Krzysztof Prętki, który zaprezentował referat pt. „Historia organizacji publicznej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1918-1939”.

Program Konferencji

W konferencji brali także udział naukowcy z: Uniwersytetu Szczecińskiego, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu i Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.