< Cofnij

Prof. dr hab. Michał Musielak wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

30 listopada 2023 roku podczas Walnego Zebrania Członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiceprezesem na kadencję 2023-2026 został wybrany prof. dr hab. Michał Musielak, który pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Historii i Filozofii Medycyny Wydziału IV Nauk Medycznych PTPN.

Serdecznie gratulujemy!