< Cofnij

Prof. dr hab. Michał Musielak, dr Krzysztof Prętki i dr Jan Zamojski brali udział w inauguracji obchodów Roku dr. Kazimierza Filipa Wizego w Modliszewie

15 kwietnia 2023 r., w 150 rocznicę urodzin, rozpoczęły się w Modliszewie obchody Roku dr. Kazimierza Filipa Wizego.

W inauguracji brali udział: prof. dr hab. Michał Musielak (redaktor i współautor monografii naukowej „Doktor Kazimierz Filip Wize (1873–1953). Zarys biografii intelektualnej”) oraz jej współautorzy: dr Krzysztof Prętki i dr Jan Zamojski.

fot. Jan Bąkowski

Rada Sołecka wsi Modliszewo podjęła decyzję o uznaniu 2023 - Rokiem dr. Kazimierza Filipa Wizego, ze względu na przypadającą 150 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci.

Podczas uroczystości przedstawiono życiorys dr. Kazimierza Filipa Wizego. Zostały także zaprezentowane jego wiersze i listy, w interpretacji Poli Dębkowskiej, aktorki Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.