< Cofnij

Prof. dr hab. Ewa Baum brała udział w 18. Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie

W dniach 7-8.02.2024 r. odbyło się 18. Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie, które co roku gromadzi ponad 150 liderów z ponad 200 organizacji pacjentów z całej Polski, ekspertów oraz przedstawicieli administracji i polityki.

Organizatorem Forum był Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie.

W Forum brała udział prof. dr hab. Ewa Baum, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, która, wraz z dr. Piotrem Dąbrowieckim, wygłosiła wykład wprowadzający Interdyscyplinarne podejście do zdrowia i choroby a priorytety zdrowotne do sesji pt. „Czy zdrowie środowiskowe i bezpieczeństwo pacjenta mogą być priorytetami w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego”.

W sesji uczestniczyli: dr Nino Berdzuli (Dyrektor Biura WHO w Polsce), Ewa Kopacz (Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego), Mikołaj Dorożała (Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia), Anne Stauffer (Wicedyrektor Health and Enviromental Alliance), Michał Byliniak (Dyrektor generalny INFARMA) i Mariano Votta (Director Active Citizenship Network).

Program 18. Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie

fot. https://flcstudio.pic-time.com/-xviiiforumorgacizacjipacjentw/gallery