< Cofnij

Praca tłumacza medycznego - jak to się robi w USA?

Szanowni Państwo,

w imieniu studentów Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki UMP, a także Opiekunów Koła, serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams, w dniu 21 kwietnia 2023 roku, o godzinie 18:00.

Temat spotkania: 

Praca tłumacza medycznego - jak to się robi w USA? 

Czyli dobre praktyki w pracy z pacjentem obcojęzycznym. 

 Link do wydarzenia: https://tiny.pl/w6z7m