< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki wygłosił wystąpienie pt. „Otto von Bismarck (1815-1898) w satyrze i karykaturze w XIX wieku”

29-30 listopada 2022 r. odbyła się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie X konferencja naukowa z cyklu „Życie prywatne Polaków w XIX wieku” pt. „Śmiech, humor, satyra”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie.

W konferencji naukowej brał udział dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, który wygłosił wystąpienie pt. „Otto von Bismarck (1815-1898) w satyrze i karykaturze w XIX wieku”.

Program Konferencji

Przedmiotem analizy były utwory satyryczne i karykatury poświęcone „Żelaznemu Kanclerzowi”. Bogumił Aspis (1842-1898), polski poeta, dramatopisarz i publicysta epoki pozytywizmu, był autorem pracy „Żelazne czasy. Ks. Bismark w promieniu krytyki. Szkic etyczno-polityczny” (Warszawa 1889). Władysław Rossdorfer, lwowski malarz i rysownik, był twórcą około 1890 roku pracy „Bismarck w piekle”. W 1891 roku w Berlinie opublikowano, rozpowszechniany także na obszarze zaboru pruskiego, album „Bismarck-Album des Kladderadatsch”, zawierający trzysta karykatur autorstwa Wilhelma Scholza, będący zbiorem żartobliwych rysunków i komentarzy opublikowanych w latach 1849-1890 w berlińskim politycznym tygodniku satyrycznym „Kladderadatsch”. Antoni Orłowski (1869-1921), polski dziennikarz, wydawca, humorysta i satyryk, napisał z kolei pracę „Bismarck w satyrze” (Warszawa 1898).

W konferencji brali także udział, obok organizatorów, naukowcy z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.