< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki wygłosił wykład „Wybitni lekarze polscy XIX i XX wieku” i promował Wydział Nauk o Zdrowiu w Zespole Szkół w Chojnicach w województwie pomorskim

28 listopada 2022 r., dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w ramach popularyzacji nauki, wygłosił wykład „Wybitni lekarze polscy XIX i XX wieku” w Zespole Szkół w Chojnicach w województwie pomorskim.

Omówił w nim biografie i dorobek naukowy dr. Karola Marcinkowskiego (1800-1846), prof. Heliodora Święcickiego (1854-1923), dr. Kazimierza Filipa Wizego (1873-1953), prof. Adama Wrzoska (1875-1965), prof. Antoniego Tomasza Jurasza (1882-1961) i absolwenta gimnazjum w Chojnicach - prof. Antoniego Horsta (1915-2003).

W wykładzie brało udział blisko 100 uczniów z III i IV klas Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, należącego do Zespołu Szkół w Chojnicach. 

W drugiej części spotkania dr Krzysztof Prętki promował Wydział Nauk o Zdrowiu, omawiając kierunki studiów i ofertę dydaktyczną WNoZ, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Zdrowie Publiczne.