< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki wygłosił wykład otwierający VIII Transdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Bezpieczeństwo zdrowotne w gabinetach kosmetycznych i tatuażu”

20 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach odbyła się VIII Transdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo zdrowotne w gabinetach kosmetycznych i tatuażu”.

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet w Siedlcach i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach.

Członkiem Komitetu Naukowego konferencji był kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej dr Krzysztof Prętki, który wygłosił wykład otwierający konferencję pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne jako element nauki o polityce społecznej”.

» Program Konferencji

W konferencji brali także udział przedstawiciele: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu w Siedlcach, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.