< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki scharakteryzował problematykę żywienia roślinnego w ujęciu Józefa Drzewieckiego (1860–1907)

21 listopada 2022 r. odbyło się V ogólnopolskie seminarium poświęcone studiom nad weganizmem w kontekście badań literackich i kulturowych pt. „Praktyki weganizmu”. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Śląski i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

W konferencji naukowej brał udział dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, który wygłosił wystąpienie pt. „Problematyka żywienia roślinnego w ujęciu Józefa Drzewieckiego (1860–1907)”.

Program Konferencji

Józef Drzewiecki urodził się 26 listopada 1860 r. w Smykowie. Był absolwentem gimnazjum w Piotrkowie. W 1885 r. ukończył studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1885-1888 był ordynatorem Kliniki Terapeutycznej w Szpitalu św. Ducha w Warszawie. Interesował się alchemią i okultyzmem, został członkiem Towarzystwa Teozoficznego. Był autorem publikacji poświęconych homeopatii, w tym: „O homeopatyi. Rzecz wypowiedziana na korzyść Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych w sali Ratusza d. 13 kwietnia 1889 r.” (Warszawa 1889), „Homeopatyja, jej podstawy i prawa, ze stanowiska naukowego traktowane” (Warszawa 1891) i „Terapja homeopatyczna czyli Podręcznik obejmujący ważniejsze wskazówki lecznicze według zasad homeopatji” (Warszawa 1904). Przedmiotem jego zainteresowania była także problematyka wegetarianizmu, co skutkowało wydaniem rozpraw na ten temat: „Główne zarysy jarstwa” (Berlin 1898), „Mięso czy pokarmy roślinne? Wskazówki dyetetycznego odżywiania się” (Warszawa 1898) i „Jarstwo podstawą nowego życia w zdrowiu, piękności i szczęściu” (Berlin 1904). Był także autorem wstępu do pracy M. Glotz „Kucharz jarski czyli Zbiór przepisów jak przyrządzać zarówno potrawy smaczne i zdrowe jak i tanie i wykwintne” (Warszawa 1903). Zmarł 13 kwietnia 1907 r. w Warszawie.

W konferencji brali także udział, obok organizatorów, naukowcy z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.