< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki charakteryzuje gry i zabawy w Krakowie i Warszawie na przełomie XIX i XX wieku, na przykładzie Parku Miejskiego im. Doktora Henryka Jordana i Ogrodów dla dzieci im. Wilhelma Ellisa Raua

28 maja 2021 r. dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jak dobrze spędzić czas – gry, zabawy, rozrywka w czasach antycznych i wiekach późniejszych”, zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wygłosił wystąpienie pt. „Gry i zabawy w Krakowie i Warszawie na przełomie XIX i XX wieku, na przykładzie Parku Miejskiego im. doktora Henryka Jordana i Ogrodów dla dzieci im. Wilhelma Ellisa Raua”.

W konferencji brali udział także, obok organizatorów, naukowcy z: Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Akademii Ignatianum w Krakowie i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu naukowo-dydaktycznego „Gry, zabawy, rozrywka w antyku i wiekach późniejszych” (program „Jeden Uniwersytet – wiele możliwości”, „Współmyślenie w humanistyce” edycja II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
>>> Program Konferencji <<<