< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki brał udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX w. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym”

15-16 czerwca 2023 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX w. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym.

Organizatorem konferencji była Pracownia Historii Polski i Historii Powszechnej LAW.

W konferencji naukowej brał udział kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej dr Krzysztof Prętki, który zaprezentował referat pt. „Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych - wykładowcy Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu w latach 1941-1949”.

Program Konferencji

W konferencji, obok Organizatorów, brali także udział naukowcy z: Instytutu Historii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Historii Polski w Warszawie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.