< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki brał udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „»Naród z Partią, Partia z Narodem«. Święta państwowe i oficjalne uroczystości w Polsce 1944–1989”

23-25 listopada 2023 r. w Centrum Edukacyjnym  „Przystanek Historia” Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „»Naród z Partią, Partia z Narodem«. Święta państwowe i oficjalne uroczystości w Polsce 1944-1989”, w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917-1990”.

Organizatorami konferencji były Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Krakowie.

W konferencji brał udział kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej dr Krzysztof Prętki, który wygłosił referat pt. „Dzień Pracownika Służby Zdrowia i jego obchody w Polsce w latach 1973-1989”.

Program Konferencji

W konferencji, obok Organizatorów, brali także udział naukowcy z: Instytutu Historii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Instytutu Śląskiego w Opolu, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Kolei Śląskich w Katowicach oraz Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.