< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki brał udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Historia szkolnictwa polskiego 1945-1989”

12-13 stycznia 2023 r. odbyła się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego ogólnopolska konferencja naukowa „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”.

Organizatorem konferencji była Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Uniwersytet Gdański i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich..

W konferencji naukowej brał udział dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, który wygłosił wystąpienie pt. Działalność i funkcjonowanie poznańskich szkół średnich po II wojnie światowej w świetle publicystyki „Kroniki Miasta Poznania”.

Program Konferencji

„Kronika Miasta Poznania” jest kwartalnikiem historyczno-miejskim, wydawanym od 1923 r. w Poznaniu. Została założona przez Prezydenta Miasta Poznania Cyryla Ratajskiego. Pierwszy numer po II wojnie światowej ukazał się w 1945 r. Wydawana była początkowo przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, będąc jego oficjalnym organem do 1950 r.

Na jej łamach poddawano analizie zagadnienia społeczno-polityczne, prawne i społeczno-gospodarcze. Przedmiotem zainteresowania była także problematyka historii kościołów i zakonów, historia nauki i kultury oraz biografistyka.

W obrębie historii nauki i kultury poddawano analizie działalność i funkcjonowanie poznańskich szkół średnich po II wojnie światowej, w tym m.in. Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa, I, II, V, VI i VIII Liceum Ogólnokształcącego, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Technikum Odzieżowego, Zespołu Szkół Muzycznych, Szkoły Budownictwa i Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny.

W konferencji brali także udział, obok organizatorów, naukowcy z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Archiwum Państwowego w Siedlcach, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku i Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo.