< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki brał udział w konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

11-12 lutego 2022 r. odbyła konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W konferencji brał udział dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Wydział II - Historii i Nauk Społecznych, Wydział IV - Nauk Medycznych, Komisja Historii i Filozofii Medycyny), który wygłosił wystąpienie pt. „Kazimierz Filip Wize (1873-1953) i jego działalność w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk”.

W konferencji, obok organizatorów, brali udział także naukowcy z: Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Akademii Kaliskiej, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poznaniu i Stowarzyszenia Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji – Nauk i Kultura.

Program Konferencji