< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki analizuje życie i działalność Ludwika Dybizbańskiego (1882-1927)

W dniach 4-5 listopada 2021 roku w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bydgostiana. Miasto i ludzie”, zorganizowana przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przy współudziale Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O.

W konferencji brał udział dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, który wygłosił wystąpienie pt. „Ludwik Dybizbański (1882-1927). Życie i działalność”.

Dr Krzysztof Prętki w referacie m.in. scharakteryzował zasługi Ludwika Dybizbańskiego dla rozwoju teatru dla północnych kresów Poznańskiego i Prus Królewskich z siedzibą w Bydgoszczy i Toruniu, jednego z trzech subwencjonowanych teatrów objazdowych dla ziem powracających do Macierzy, zorganizowanych przez Departament Sztuki i Kultury Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, pod kierunkiem doktora Kazimierza Filipa Wizego.

W konferencji brali udział naukowcy z m.in.: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Program konferencji