< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki analizuje funkcjonowanie i działalność Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

11 czerwca 2021 r. dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych, brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Świat ukryty w archiwach”, zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i wygłosił wystąpienie pt. „Funkcjonowanie i działalność Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

W konferencji brali udział także, obok organizatorów, naukowcy z: Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Państwowego Archiwum Województwa Odeskiego, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenia Badań Naukowych.

>>> Program Konferencji <<<