< Cofnij

Dr Krzysztof Prętki analizował życie i działalność Stanisława Eljasza Radzikowskiego (1869 – 1935)

17-19 listopada 2021 roku dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, brał udział w odbywającej się w Polanicy Zdroju ósmej międzynarodowej konferencji naukowej „Góry-Literatura-Kultura”: Człowiek gór: ontologia, deskrypcja, (auto)stylizacja (Der Bergmensch: Ontologie, Deskription, Autostilisierung).

Organizatorami konferencji byli: Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Uniwersytet Wiedeński.

Dr Krzysztof Prętki wygłosił wystąpienie pt. „Życie i działalność Stanisława Eljasza Radzikowskiego (1869-1935)”. Był on lekarzem klimatycznym w Zakopanem, malarzem, badaczem historii oraz nazewnictwa geograficznego Tatr i Podhala oraz znawcą kultury ludowej Podtatrza.

W konferencji brali udział także naukowcy z: Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu, Uniwersytetu w Lipsku, Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Program konferencji