< Cofnij

Dr Justyna Czekajewska: pobyt na stypendium naukowym na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

Dr Justyna Czekajewska wzięła udział w konkursie na stypendia Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, ufundowane przez fundację Dietera Salcha pro Universitate. Dzięki przyznanemu stypendium, w dniach 1-15 grudnia 2022 r., dr Justyna Czekajewska przeprowadziła kwerendę biblioteczną na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, w celu wyszukania materiałów źródłowych, które mają posłużyć do opracowania wprowadzenia do pierwszego tłumaczenia dzieła Thomasa Browne’a „Religio Medici” oraz zaprezentowała w gronie stypendystów rezultaty przeprowadzonych badań. 

W ramach realizacji stypendium, wspólnie z prof. dr hab. Adamem Grzelińskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, planowane jest wydanie pierwszego przekładu wraz z opracowaniem książki „Religio Medici” autorstwa Thomasa Browne’a.

Szczegółowe informacje są na stronie Polskiej Misji Historycznej:
http://pmh.umk.pl/start/stypendysci-i-goscie-pmh/