< Cofnij

Dr hab.Marcin Moskalewicz i Współpracownicy na Konferencji „Too Mad Too Be True”

W dniach 27-28.05.2023 przedstawiciele Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego prezentowali wstępne wyniki grantu NCN Sonata Bis „Kwantytatywna Fenomenologia Zaburzeń Temporalności” na konferencji „Too Mad Too Be True” organizowanej przez University of Ghent i Foundation of Psychiatry and Philosophy (Belgia), a poświęconej tematyce doświadczeń pierwszoosobowych. Konferencja odbyła się w budynku pierwszego szpitala psychiatrycznego w Belgii, zamienionego obecnie na muzeum. Doktoranci mgr Anna Sterna (UMP) oraz mgr Maciej Wodziński (UMCS) pod opieką dr hab. Marcina Moskalewicza wystąpili z referatami „Borderline Temporality – Between Lived Experience and Third-Person Conceptualization. Towards Evidence-Based Phenomenological Analysis” oraz „Not Enough of the ‘Mad’. Experiential Knowledge and Temporal Experience in Autism Spectrum Condition”. Oba wystąpienia zostały przyjęte bardzo ciepło, a zespół Pracowni wrócił zmotywowany do dalszych działań!

Więcej o konferencji można znaleźć pod adresem:

https://www.psychiatrieenfilosofie.nl/too-mad-to-be-true-ii?fbclid=IwAR2Ri8lzrwaPnhj-ht1sBB0_p7vO76RGKRR4zeBHFyxLG6_4KfNkvRZNV3Y

Od lewej Anna Sterna, Marcin Moskalewicz, Maciej Wodziński

Prywatna bibiloteka i archiwum belgijskiego psychoanalityka Jacquesa Schotte

Wykład Anny Sterny nt Borderline

Szpital psychiatryczny Dr. Guislaina, Gandawa

Eksponaty z Muzeum Dr. Guislaina