< Cofnij

Dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP uczestniczył w V poznańskim Dniu Chorób Rzadkich

24 lutego odbyło się Spotkanie z niespotykanymi - V poznański Dzień Chorób Rzadkich organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej oraz Katedrę i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W trakcie spotkania dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP wygłosił wykład pt.: Niewidzialni pacjenci: Doświadczenia rodziców dzieci z chorobami rzadkimi, na temat problematyki chorób rzadkich od strony aspektów psychospołecznych, z którymi zmagają się rodzice pacjentów.