< Cofnij

Dr hab. Jan Domaradzki, Prof. UMP uczestniczył w debacie eksperckiej na temat Rzadkich Chorób Padaczkowych

7 lutego dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP uczestniczył w debacie eksperckiej: Rzadkie Zespoły Padaczkowe – Wyzwania w obszarze diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentem  organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Spraw Społecznych w Warszawie.

Celem spotkania było ustalenie stanu obecnego, zidentyfikowanie istniejących wyzwań i luk systemowych oraz wypracowanie rekomendacji działań dla poprawy sytuacji pacjentów cierpiących na rzadkie zespoły padaczkowe i ich opiekunów. W debacie udział wzięło interdyscyplinarne grono czołowych specjalistów w dziedzinie epileptologii i chorób rzadkich, socjologii, a także ekspertów systemowych oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

Zaproszenie_J. Domaradzki_Debata ekspercka _Rzadkie zespoły padaczkowe - wyzwania w obszarze diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami__7.02.2024