< Cofnij

Dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP na Kongresie poświęconym Chorobom rzadkim na UJ

W dniach 16-17 czerwca 2023 roku dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP uczestniczył w Kongresie Choroby rzadkie – spojrzenie z wielu perspektyw, organizowanym przez Fundację Jesteśmy pod Ścianą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na którym wygłosił wykład Doświadczenia i potrzeby opiekunów rodzinnych dzieci z zespołem Dravet (ZD).

https://jps.org.pl/program-ii-kongresu-jps-2023/