< Cofnij

Dr hab. Ewa Baum prof. UMP na XIV „Forum Organizacji Pacjentów”

W dniach 10-11 lutego 2022 r. odbyło się „Forum Organizacji Pacjentów”, zorganizowane z okazji dorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Celem działalności Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest działanie na rzecz integracji organizacji zrzeszających pacjentów, promowanie idei praw pacjenta oraz szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej.

PROGRAM

 W ramach Forum prowadzony jest dialog i wymiana doświadczeń z udziałem organizacji działających w różnych obszarach służby zdrowia i jednym z jego zadań jest poszukiwanie takich rozwiązań, które sprzyjałyby poprawie jakości życia pacjentów.

Dr hab. Ewa Baum prof. UMP uczestniczyła w wydarzeniu na zaproszenie prezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. dr. Arkadiusza Nowaka, który zaprosił Panią Profesor do udziału w debacie na temat Prawo, etyka i polityka narzędziami w przeciwdziałaniu COVID 19 – potencjał czy obciążenie.

W trakcie dyskusji Dr hab. Ewa Baum prof. UMP wypowiedziała się o etycznych aspektach pandemii, zwracając m. in. uwagę na niedostatek wiedzy dotyczącej zdrowia, brak umiejętności weryfikowania wiarygodności informacji na temat zdrowia pochodzących z różnych źródeł i negatywne skutki takiej sytuacji dla zdrowia publicznego. Swoją wypowiedź zilustrowała przykładami zaczerpniętymi z obserwacji takich zjawisk, jak np. negowanie przez niektóre osoby samego faktu występowania pandemii.

https://fop2022.pl/

Spotkanie odbyło się 10.02.2022 r. o godzinie 16:15 w hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48 i było transmitowane na żywo w Internecie  https://fop2022.pl/

Zobacz także

Do pobrania