< Cofnij

Dr hab. Ewa Baum prof. UM i dr Katarzyna B. Głodowska powołane przez Prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka w skład Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu

Dnia 24 czerwca 2021 r. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak powołał Zespół ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu, w skład którego weszli przedstawiciele władz miejskich Poznania oraz środowisk naukowych miasta.
Do Zespołu powołane zostały dr hab. Ewa Baum prof. UM i dr Katarzyna Głodowska.

Celem zespołu jest m. in. wspieranie procesu integracji imigrantów i imigrantek zamieszkujących w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 528/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA