< Cofnij

Czwartkowe spotkanie ze Stypendystami i Gośćmi Polskiej Misji Historycznej

W dniu 25 maja 2023 r. o godz. 19:30 odbyło się w formie zdalnej spotkanie ze stypendystami i gośćmi Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Würzburgu. W ramach spotkania trzech stypendystów wygłosiło referaty odnośnie rezultatów przeprowadzonych badań naukowych podczas pobytu stypendialnego w Würzburgu w 2022 r. dr Justyna Czekajewska z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wygłosiła prelekcję na temat koncepcji wolności religijnej Thomasa Browne’a (1605-1682) – angielskiego lekarza, filozofa i uczonego.

Szczegółowe informacje o wystąpieniach stypendiów znajdują się na stronie Polskiej Misji Historycznej:

http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/wyklady-i-spotkania-naukowe/spotkania/