< Cofnij

3,4 mln na projekt realizowany dla Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

 

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu POWR.02.15.00-00-3051/20 pt. „E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum: Politechnika Łódzka (Lider), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownikiem projektu UMP jest dr hab. Magdalena Roszak z Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki. Osobami kluczowymi w projekcie są e-learningowcy z Katedry i Zakładu Patofizjologii, Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakładu Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 652 880,00 zł.

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/34-mln-na-projekt-dla-ministerstwa-edukacji-i-nauki