Zdrowie w XX wieku

Konferencja naukowa „Zdrowie w Polsce w XX wieku”

Poznań, 19 listopada 2016 r.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Zdrowie w Polsce w XX wieku”, która odbędzie się 19 listopada 2016 r. w Poznaniu, w budynku Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Druga dekada XXI to dobry czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w minionym stuleciu. Czas kiedy można na wydarzenia historyczne spojrzeć z pewnego dystansu czy zaobserwować ich konsekwencje dla współczesności.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z szeroko pojętym zdrowiem.

Do udziału w dyskusji zapraszamy zatem zarówno historyków jak i osoby zajmujące się współczesnością. Zapraszamy osoby analizujące zagadnienia związane ze zdrowiem z perspektywy nauk humanistyczno-społecznych jak i lekarzy, biotechnologów, genetyków czy dietetyków.

Mamy nadzieję, że uda nam się podjęć wielodziedzinową dyskusję, która pozwoli odpowiedzieć na nurtujące współczesność problemy z definiowaniem zdrowia.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

- Historia medycyny w XX w.

- Zdrowie publiczne w XX w. w Polsce

- Zdrowie kobiet, zdrowie mężczyzn

- Polityka zdrowotna

- Społeczne aspekty zdrowia

- Promocja zdrowia

- Kulturowe aspekty zdrowia

- Dyskusje wokół zdrowia reprodukcyjnego

- Znaczenie genetyki dla postrzegania zdrowia

- Zdrowie a kultura fizyczna

Organizator:

Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Henryk Lisiak

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Adam Czabański

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr Justyna Czekajewska

dr Piotr Kordel

dr Krzysztof Prętki

dr Agnieszka Żok

 

Na Państwa zgłoszenia, zawierające tytuł wystąpienia oraz abstrakt, czekamy do dnia 15 września 2016 r.

 

Zgłoszenia, zawierające wypełniony poniższy formularz zgłoszeniowy, prosimy przesyłać na adres e-mail: zdrowie.xxwiek@gmail.com

 

Planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej, zawierającej Państwa referaty. Bardzo prosimy o przesłanie pełnego tekstu, opracowanego zgodnie z załączonymi poniżej wymogami redakcyjnymi, do dnia 30 października 2016 r.  

 

Koszt udziału w konferencji:

200 zł. – płatność do 15 października 2016 r.

300 zł. – płatność do 30 października 2016 r.

350 zł. – płatność do 18 września 2016 r. (wymagane potwierdzenie płatności podczas rejestracji)

 

Dane dotyczące konta zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Do pobrania

Do pobrania