Redakcja

Redaktor Naczelny:
Dr hab. Adam Czabański

Zastępca Redaktora Naczelnego
Dr hab. Henryk Lisiak

Redaktor językowy
Dr hab. Ewa Baum

Sekretarz Redakcji
Dr Agnieszka Żok