Recenzenci

Prof. dr hab. Edward Jeliński (Zakład Filozofii Polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Jacek Kiciński (Katedra Duchowości, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)

Prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski (Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

Prof. dr hab. Anna Michalska ( Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Jan Sikora (Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr hab. Marta Makara – Studzińska (Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

dr hab. Tomasz Sachaj (Zakład Filozofii i Socjologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

dr Stanisław Antczak (Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Jerzy Kaczmarek (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)