Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna: Zachowania samobójcze młodzieży w Polsce w II dekadzie XXI w. -aspekty zdrowotne i społeczne

Tak było: Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna pt. Zachowania Samobójcze młodzieży w II dekadzie XXI w.

 

W dniu  19 października 2016 roku w Poznaniu, miała miejsce, w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna pt. Zachowania Samobójcze młodzieży w II dekadzie XXI wieku.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji było przedstawienie szczegółowych aspektów dotyczących współczesnych zachowań suicydalnych młodych ludzi. Obrady miały charakter ekspercki  Uczestnicy Konferencji podczas obrad przedstawili następujące referaty:

Prof. Dr hab. Agnieszka Gmitrowicz - Kiedy i jak oceniać ryzyko samobójcze u młodzieży

Prof. Dr hab. Józef Kocur - Uzależnienia behawioralne a zagrożenia samobójstwem u młodzieży

Prof. Dr hab. Antonii Florkowski - Psychiatryczne, rodzinne i socjoekonomiczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych wśród młodzieży

Dr Włodzimierz A. Brodniak - Dylematy zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży

Dr Krzysztof Rosa - Zachowania samobójcze młodzieży – mity a fakty

Dr Marian Kopciuch - Etapy dojrzewania do samobójstwa

Mgr Ryszard Jabłoński - Wiedza i postawy personelu szkoły wobec samobójstwa ucznia

 

Ponadto naszymi prelegentami będą:

Prof. dr hab. Brunon Hołyst

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

Dr hab. Adam Czabański

Do udziału w konferencji zapraszamy psychiatrów, psychologów, pedagogów, socjologów, lekarzy, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, przedstawicieli środowisk akademickich oraz wszystkie osoby zainteresowane podejmowaną tematyką.

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga rejestracji.  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres samobojstwa.poznan@gmail.com, mail powinien być zatytułowany „udział bierny“

Udział czynny: 150 PLN.  W ramach udziału czynnego zapewniamy udział w obradach konferencyjnych, publikację tekstu w Poznańskich Zeszytach Humanistycznych (5 p MNiSW) oraz możliwość udziału w warsztacie z zakresu zapobiegania samobójstw wynikających z dyskryminacji. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres samobojstwa.poznan@gmail.com , mail powinien być zatytułowany „warsztat“.

Program Konferencji

8:30

Rejestracja uczestników

9:30-10:00

otwarcie. przedstawienie gości, wystąpienie przedstawiciela władz uczelni i towarzystwa suicydologicznego

10:00-10:30

prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz

10:30–11:00

prof. dr hab. Józef Kocur

11:00-11:30

prof. dr hab. Antoni Florkowski

11:30-12:00

dr Krzysztof Rosa, Zachowania samobójcze młodzieży – mity a fakty

 

 

12:00-12:20

Przerwa kawowa

 

 

12:20-12:50

dr Włodzimierz A. Brodniak, Dylematy zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży

12:50-13:20

mgr Ryszard Jabłoński,  Wiedza i postawy personelu szkoły wobec samobójstwa ucznia

13:20-13:50

dr hab. Adam Czabański, Młodzież o samobójstwach swoich rówieśników

 

 

13:50-14:10

Zakończenie

Do pobrania