mgr Natalia Markwitz-Grzyb

SOCJOLOG, wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych. Od 2005 roku współopiekun Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Zdrowia i
Patologii Społecznych.

2000-2005 magisterium, Instytut Socjologii UAM
Praca magisterska Pt. Ocena jakości opieki nad matką i dzieckiem w opinii pacjentek.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Woźniak

Dydaktyka:

PODSTAWY SOCJOLOGII (Zdrowie Publiczne I lic WNoZ)
SOCJOLOGIA ( Położnictwo, Ratownictwo Medyczne I lic WNoZ, Farmacja I lic WF)
METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (Zdrowie Publiczne II lic, Ratownictwo Medyczne III lic WNoZ)
SOCJOLOGIA OGÓLNA Z ELEMENTAMI SOCJOLOGII ZDROWIA (Dietetyka I sum WLII)

Zainteresowania badawcze:

ZDROWIE KOBIETY W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYM
SOCJOLOGIA RODZINY
SOCJOLOGIA ZDROWIA
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

Wybrane publikacje naukowe:

• N. Markwitz, Jakośc i standardy w opiece zdrowotnej z uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem, [w:] „Pielęgniarstwo polskie” 2(20) 2005, (red.) M. D. Głowacka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005
• A. Czabański, N. Markwitz, Samobójcze fora dyskusyjne w Internecie –analiza zjawiska, [w] „Era społeczeństwa informacyjnego”, (red.) J. Kleban, W.Wieczerzycki, Poznań 2006
• N. Markwitz, The attitude of the Polish society and family to elderly people, [w]: The Many Faces of Being Old : Health and Socio-cultural Aspects of Aging, Poznań 2006
• T. Goździewicz,M. Łabędzka, N. Markwitz, Ocena stanu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową młodzieży szkół średnich w mieście wojewódzkim i powiatowym,[w:]Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1(10), Poznań 2007
• N. Markwitz, A. Czabański, Tematyka samobójstw w internetowych blogach,[w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne (8), Poznań 2007
• Program propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci klas młodszych w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XI, Wydawnictwo Rys, Poznań 2008.
• Męska sterylizacja – historia wazektomii (W:)Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych"), (red.) Musielak M., Poznań 2009 s.37-43
• Menopauza- „choroba” czy nowa jakość w życiu kobiety, [w] Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, Warszawa 2010.

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu

Programy zajęć:

Socjologia
Metodologia badań naukowych