Migawki z Konferencji

 

_

Szary autobus: pomnik-symbol „Euthanasie-Aktion T4“ 1940/1941
_

Miejsce obrad Konferencji: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

_

Rejestracja uczestników Konferencji

_

Sekretarz Konferencji Ewa Skibińska

_

Wycieczka uczestników konferencji do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie >>>zobacz tutaj<<<


_

Organizatorzy i współorganizatorzy, wspierający i patronat medialny

_

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Michał Musielak inauguruje obrady Konferencji

_

Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Edmund Grześkowiak wita uczestników Konferencji w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr. hab. Jacka Wysockiego

_

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Włodzimierz Samborski pozdrawia uczestników konferencji

_

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Elżbieta Dybowska, Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, filia w Poznaniu Alicja Kobus, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego prof. UM dr hab. Małgorzata Kotwicka

_

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. Witold Molik

_

Wystąpienie prof. dr. hab. Michała Musielaka

_

Wystąpienie dr. Ingo Loose

_

W kuluarach konferencji

_

Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego: dr Katarzyna B. Głodowska i mgr Robert Parzer

_

Tort okolicznościowy - słodka symbolika/przesłanie konferencji

_

Materiały konferencyjne

_

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: dr Michael Wunder, dr Miriam Richter, prof. dr hab. Michał Musielak i dr Ewa Baum

_

Wystąpienie prof. dr. hab. Wacława Długoborskiego, b. więźnia KL Auschwitz

_

Dr Georg Lilienthal

_

Wystąpienie dr Katarzyny B. Głodowskiej

_

Wystąpienie mgr. Jacka Nawrocika

_

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Konferencji

_

Uroczysta kolacja w dniu 11.10.2014 r.

_

Uczestnicy warsztatów tematycznych trzeciego dnia obrad Konferencji

_

Tłumacze symultaniczni w trakcie pracy
_Dyskusja w trakcie obrad Konferencji

_

Główni organizatorzy Konferencji: prof. dr hab. Michał Musielak, dr Katarzyna B. Głodowska, mgr Jan Głodowski i mgr Robert Parzer

_

Pamiątkowe zdjęcie członków Komitetu Organizacyjnego na zakończenie Konferencji