I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego, 4-5.12.2017 r.

Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Zapraszamy Państwa na strony:

Szacunek dla odmienności

http://interculture.pl/

Facebook

Instagram

Twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania