dr Maja Matthews-Kozanecka

adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;


Dydaktyka:
• etyka
• etyka zawodowa
• bioetyka

Zainteresowania badawcze:
• etyka medyczna
• etyka zawodowa personelu medycznego
• bioetyka

Publikacje naukowe:
• M. Matthews-Brzozowska, Opinions of stomatology students on euthanasia, European Festiwal Of Oral Science IADR, Cardiff, Wales, UK 2002
• M. Matthews-Brzozowska, H. Filipowski, Za czy przeciw eutanazji – opinia studentów stomatologii w badaniach ankietowych, Wrocław 2002
• M. Matthews-Brzozowska, H. Filipowski, M. Musielak, T. Matthews-Brzozowska, In favour or against euthanasia – dentiestry students opinion, Girso, Francja 2003
• M. Musielak, M. Matthews-Brzozowska, Tworzenie wizerunku Zakładów Opieki Zdrowotnej o profile stomatologicznym, Dental Forum, 2004
• M. Matthews-Kozanecka, Dylematy etyczno-moralne w opiece paliatywnej/hospicyjnej, [w] Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. 2. Między filozofią a bioetyką. Konsekwencje społeczno-etyczne rozwoju biomedycyny. Pod red.: Michała Musielaka. Poznań, 2005
• M. Matthews-Kozanecka, Praca socjalna jako element opieki paliatywnej w słuzbie choremu w stanie terminalnym, [w]: Wybrane aspekty problematyki pomocy społeczenej. Pod red.: Michała Musielaka i Adama Czabańskiego. Poznań, 2005

 Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu