Lekarz jako autor i bohater literacki. Lekarz na wojnie 25.10.2019 r.

 25 października 2019 roku w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa „Lekarz jako autor i bohater literacki. Lekarz na wojnie”.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Kształcenia i Komisja Historyczna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Ewa Baum (kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki KNSiH), prof. dr hab. Tomasz Małyszek, dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, prof. dr hab. Anna Wzorek i dr Przemysław Słowiński.

W konferencji uczestniczył także dr Krzysztof Prętki (kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej KNSiH), który wygłosił referat pt. „Udział lekarzy w kształtowaniu się polskiego modelu opieki zdrowotnej podczas I wojny światowej”.

Program Konferencji

Zobacz także