dr Katarzyna Beata Głodowska

kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2004-2006 magisterium, Katedra Nauk Społecznych

praca magisterska pt. Eksperymenty nazistowskie nad bliźniętami w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Aspekty etyczno-prawne.

promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Michał Musielak

Dydaktyka:
• Etyka zawodu pielęgniarki/pielęgniarza (E)
• Bioetyka (BIO)
• Filozofia i Teoria Opieki Położniczej (FITOP)
• Historia Pielęgniarstwa (HP)
• Historia Zawodu Położnej (HZP)
• Historia Rehabilitacji (HR)

Zainteresowania badawcze:
pielęgniarstwo w okresie narodowego socjalizmu, eksperymenty medyczne
w obozach koncentracyjnych III Rzeszy, geriatria i gerontologia;

Publikacje naukowe:

monografie:

1. Głodowska K. B, Głodowski J, Sterylizacja kobiet i mężczyzn w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w latach 1941-1944, [w t. IV "Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny"], Wydawnictwo UM w Poznaniu, s. 90-107, Poznań 2009.

2. Głodowski J., Głodowska K. B, „Cierpienie i śmierć w imię nauki jako motyw eksperymentów przeprowadzonych na bliźniętach przez nazistów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, [w t. VI monografii zwartej „ W drodze do brzegu życia”], Wydawnictwo UM w Białymstoku, s. 15, Białystok 2009.

3. Bednarek A., Błoszyk K., Buszka A., Głodowska K. B., „Ocalenie przez pielęgnowanie na przykładzie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Dachau, [w t. VI monografii zwartej „W drodze do brzegu życia”], Wydawnictwo UM w Białymstoku, Białystok 2009.

4. Gryko K. B, Głodowski J, Sytuacja osób poddanych eksperymentom medycznym w obozie koncentracyjnym Auschwitz, a teoria salutogenezy, Monografia: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, red. Krajewska-Kułak E. i inni., Białystok 2005.

czasopisma recenzowane

1. Idziak M, Głodowska K. B, Głodowski J, Poród i opieka nad noworodkiem w świecie starożytnym, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2(15)/2008, s.146-149.

2. Głodowski J, Gryko K. B, Fryś A, Znaczenie nazistowskich eksperymentów medycznych prowadzonych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau dla współczesnych bioetycznych regulacji eksperymentowania na człowieku, Pielęgniarstwo Polskie, 2 (20) 2005, s. 31-36.

3. Krawczyk A, Gryko K. B, Głodowski J, Eutanazja i przerwanie uporczywej terapii w ujęciu etyki katolickiej, Pielęgniarstwo XXI wieku, 4(12)/2005, s. 79-82.

4. Kwapisz U, Gryko K. B, Majchrzak E, Głodowski J, Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób w starszym wieku, Pielęgniarstwo XXI wieku, 4(13)/2005, s. 73-77.

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu


Granty badawcze, naukowe:
„Medycyna w okresie narodowego socjalizmu” Fundacja Polsko-Niemiecka na Rzecz Nauki- sierpień 2010r.

Uczelniany grant promotorski pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Musielaka – czerwiec 2010r.

„Pielęgniarstwo w okresie narodowego socjalizmu” Fundacja Polsko-Niemiecka na Rzecz Nauki. 2009 r., pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Musielaka mgr Katarzyna Głodowska

Koordynowanie działań, w zakresie edukacyjnym
Fakultet „Medycyna w okresie narodowego socjalizmu” Berlin – Wannsee – Ravensbrück 11-14.04.2011r.

III seminarium polsko-niemieckie dla studentów i studentek – wrzesień 2011r. Poznań

II seminarium polsko-niemieckie dla studentów i studentek „Kształcenie pielęgniarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Od przeszłości do teraźniejszości” 26.05-1.06.2010r. Bremen (Niemcy)

I seminarium polsko-niemieckie dla studentów i studentek „Pielęgniarstwo w okresie narodowego socjalizmu” 11-18.09.2009r.


Nagrody i wyróżnienia:
2009/2010 zespołowa nagroda dydaktyczna przyznawana przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2008/2009 zespołowa nagroda dydaktyczna przyznawana przez JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

13.12.2009 wyróżnienie dla opiekuna Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki
za pracę " Ocalenie przez pielęgnowanie na przykładzie obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Dachau"

Opiekun Koła Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki.

Projekt realizowany przez: Buszka Anna, Bednarek Anna, Błoszyk Kinga
"Ocalenie przez pielęgnowanie na przykładzie obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau i Dachau", otrzymał dwukrotne wyróżnenie na V
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna śmierć"
10-13.12.2009 r. Białystok.