dr Justyna Magdalena Czekajewska

pok. 503
tel. 61 8546917
e-mail: justynaczekajewska@gmail.com

Studia:
Magisterium z filozofii: 2007, „Rola świadomości ludzkiej w organizacji procesów psychicznych i mózgowych”. UMK

Doktorat:
UMK 2012, „Etyczne aspekty wybranych modeli życia rodzinnego oraz ich wpływ na rozwój technik reprogenetycznych”.

Dydaktyka:

Filozofia (wykłady, studia stacjonarne III stopnia, kierunek: Lekarski I),

Bioetyka (seminaria, studia stacjonarne, kierunek: Zdrowie Publiczne),

Filozofia (wykłady i seminaria, studia stacjonarne, kierunek: Fizjoterapia),

Metodologia badań naukowych (seminaria, studia stacjonarne, kierunek: Ratownictwo medyczne),

Etyka z elementami deontologii (seminaria, studia stacjonarne, kierunek: Lekarski I),

Filozofia z etyką (seminaria, studia stacjonarne, kierunek: Protetyka Słuchu),

Filozoficzne teorie człowieka (fakultety, studia stacjonarne, Wydz. Lekarski II),

Elementy etyki (seminaria, studia stacjonarne, kierunek: Optometria),

Etyka i etyka zawodowa (seminaria, studia niestacjonarne, kierunek: Fizjoterapia).

Monografia autorska:

Artykuły:

Tłumaczenia:

- „M [agistra] Immanuela Kanta. Zawiadomienie o urządzeniu wykładów w semestrze zimowym 1765-1766”, s. 741-750.

- Rozprawy dotyczące Philantropinum, s. 877-883.

Recenzje:

 

Sprawozdania:

Prace w druku:

Rozdziały w monografii naukowej:

Uczestnictwo w wybranych konferencjach, wykładach otwartych i seminariach :

 Wykład otwarty: „Godność osoby umierającej – powinnością moralną w medycynie”

Otwarcie zajęć dydaktycznych dla licealistów: https://www.youtube.com/watch?v=BrCpo9ue-v8&t=43s  

Temat wystąpienia: „Poszanowanie autonomii kobiety ciężarnej a prawa lekarza - moralne problemy medycznej klauzuli sumienia”

Temat wystąpienia: „Granice autonomii lekarza i pacjenta. Rozważania o klauzuli sumienia w etyce medycyny”

Temat wystąpienia: „Poszanowanie autonomii kobiety ciężarnej a prawa lekarza - moralne problemy medycznej klauzuli sumienia”.

Działalność organizacyjna:

Kierownik Sesji: Zdrowie Publiczne

Granty badawcze i projekty naukowe:

Kierownik grantu badawczego dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich WNoZ w latach 2015-2017

Współrealizacja projektu badawczego z prof. dr hab. Michałem Musielakiem, dr Krzysztofem Prętkim oraz dr Janem Zamojskim w latach 2014-2017

Udział w debacie naukowej pt. „Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych” zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu: „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (NCN, Maestro 4) (nr 2013/08/A/HS1/00079) w latach 2015-2016

Staże naukowe i pobyty naukowo-badawcze:

Funkcje: