Zmęczenie - jego rola i wpływ na wygląd twarzy

Ramowy Program Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

”Zmęczenie – jego rola i wpływ na wygląd twarzy”

”Weariness – its role and influence on facial appearance”

http://estetyka2023.bok-ump.pl/teksty.php?plik=program.php

24 listopada 2023 r..

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP               

Patronat:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Naczelna Izba Lekarska

Prezydent m. Poznań

Wielkopolska Izba Lekarska

Konferencja organizowana przez:

Klinikę Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia

Katedrę i Zakład Psychologii Klinicznej

Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych

Katedrę Chirurgii Stomatologicznej, Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

przy współudziale Poradni Estetyki Twarzy UCSiMS oraz Polskiego Towarzystwa Lekarzy Estetyki Twarzy

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Prof. dr hab. Agata Czajka-Jakubowska

Prof. dr hab. Ewa Mojs

Prof. dr hab. Ewa Baum

Prof. dr hab. Marzena Wyganowska

Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska

Prof. dr hab. Anna Surdacka

Prof. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

Prof. dr hab. Leszek Kubisz

Komitet Organizacyjny:

Dr n. med. Maja Matthews-Kozanecka – przewodnicząca

Lek. dent.  Magdalena Tuczyńska – wiceprzewodnicząca

Dr n. o kult fiz. Renata Śleboda

Dr n. med. Sylwia Klewin-Steinböck

Dr n. o zdr. Sebastian Zbitkowski

Dr n. med. Oskar Komisarek

Moderatorzy Konferencji:

dr n. med. Maja Matthews-Kozanecka i lek dent.  Magdalena Tuczyńska

Program Konferencji:

8.00 – 9.00  rejestracja uczestników

9.00 – 9.30  uroczyste otwarcie konferencji - wystąpienie Władz UMP i zaproszonych Gości

Wykłady:

9.30 – 10.15 prof. Stanisław Kowalik „Psychofizjologiczna analiza struktury i funkcji zmęczenia”

10.15 – 11.00 prof. Ewa Mojs „Zmęczenie a sen, czy mamy złotą receptę”

11.00 – 11.45 prof. Ewa Baum „Duchowość jako czynnik chroniący przed zmęczeniem”

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

Wykłady:

12.00 – 12.45 mgr prawa Aleksandra Gil  „Medycyna estetyczna - granice kompetencji lekarza i lekarza dentysty w świetle stanowisk samorządu lekarskiego”

12.45 – 13.30 prof. Marzena Wyganowska „Światło jest życiem”

13.30 – 14.15 - Obiad

Wykłady:

14.15 – 14.30 prof. Teresa Matthews-Brzozowska „Dentystyczne aspekty wpływające na wizualne oznaki zmęczenia twarzy”

14.30 – 14.45 dr n.med. Joanna Kasperkowicz „Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne można zalecić dla zmęczonej twarzy”

14.45 – 15.30 dr n. med. Agata Skalska-Stochaj „Metody niwelowania oznak zmęczenia twarzy”

15.30 – 16.00 - Dyskusja

16.00 – Zakończenie Konferencji