dr hab. Jan Domaradzki, prof. UMP

» CV in English

socjolog, profesor uczelni, Kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych przy Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zajmuje się tematyką społecznych aspektów medycyny, genetyki i biotechnologii, społecznych konsekwencji rozwoju (bio)medycyny, medykalizacji i genetyzacji społeczeństwa, chorób rzadkich, problemów opiekunów rodzinnych, oraz reprezentacjami genetyki i biotechnologii w mediach i kulturze popularnej.

Autor trzech książek: Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym (2018), Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei (2010) oraz Religia Ludzkości. Augusta Comte’a socjologiczna wizja religii (2005) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Kontakt:

Na konsultacje zapraszam studentów do KNSiH (5 piętro, pokój 5.38) w czwartki lub za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Przed przyjściem proszę sprawdzić czy z powodów zajęć lub innych obowiązków dyżur nie został przełożony/odwołany.

jandomar@ump.edu.pl

tel.: 61 845-27-74

Wykształcenie:

2019 habilitacja, Instytut Socjologii UAM

Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym

2008 doktorat, Instytut Socjologii, UKSW

Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

2003 magisterium, Instytut Socjologii UAM

Augusta Comte’a socjologia religii i religii Ludzkości.

Promotor pracy: † prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski

Zainteresowania badawcze:

Działalność naukowa:    

 

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9710-832X

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/5091159,43998380

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55376513100

ResearchGate: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9710-832X

Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/author/J.-Domaradzki/50727932

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FVS3JoMAAAAJ&hl=pl

Most Wiedzy: https://mostwiedzy.pl/pl/jan-domaradzki,22052311510050-0/bio

Bibliometria pracowników UMP: http://150.254.179.40/bazy/publikacje/new/

 

A: Monografie:

  1. Domaradzki Jan. 2018. Społeczne konstruowanie genetyki. Reprezentacje biotechnologii w polskim czasopiśmiennictwie opiniotwórczym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. ss. 408, ISBN 978-83-7597-313-6.
  2. Domaradzki Jan. 2010. Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei. Kraków: Nomos S.A., ss. 477.
  3. Domaradzki Jan. 2005. Religia Ludzkości. Augusta Comte’a socjologiczna wizja religii. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, ss. 184.
  4. Domaradzki Jan, Hędzelek Dorota, Musielak Michał (red.). 2009. Male Health. Contemporary Issues. Poznań: Wydawnictwo UM, ss. 185.
  5. Domaradzki Jan, Wierzejska Ewelina, Musielak Michał (red.). 2011. Facing Health Inequalities. A European Perspective. Poznań: Wydawnictwo UM, ss. 174.
  1. Artykuły:

--Jabkowski Piotr, Domaradzki Jan, Baranowski Mariusz. 2023. Exploring COVID-19 Conspiracy Theories: Education, Religiosity, Trust in Scientists, and Political Orientation in 26 European countries. Scientific Reports. 2023; 13:18116.

-- Domaradzki Jan, Głodowska Katarzyna, Jabkowski Piotr. Between autonomy and paternalism: Attitudes of nursing personnel towards Jehovah’s Witnesses’ refusal of blood transfusion. International Journal of Public Health. 2023; 68:1606291.

-- Domaradzki Jan, Czekajewska Justyna, Walkowiak Dariusz. 2023. To donate or not to donate? Future healthcare professionals’ opinions on biobanking of human biological material for research purposes. BMC Medical Ethics. 2023;24:53.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Marcin Piotr, Walkowiak Dariusz 2023. Cluster donation: How medical students’ bound certain types of tissues and biomedical research and how it affects their willingness to donate.  Healthcare.  2023; 11(19):2636.

--Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. When biobanks meet religion: Association Between Religiosity and Attitudes of Polish Medical Students Toward Biobanking of Human Biological Material for Research Purposes. Journal of Religion and Health. 2023.

-- Walkowiak Dariusz, Domaradzki Jan, Mozrzymas Renata, Korycińska-Chaaban Dorota, Duś-Żuchowska Monika, Didycz Bożena, Mikołuć Bożena, Walkowiak Jarosław. 2023. Professional activity, gender and disease-related emotions: The impact on parents’ experiences in caring for children with phenylketonuria. Molecular Genetics and Metabolism Reports. 2023; 36: 100992.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2023. Caring for Children with Dravet Syndrome: Exploring the Daily Challenges of Family Caregivers. Children. 2023; 10(8): 1410.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2023. Emotional experiences of family caregivers of children with Dravet syndrome. Epilepsy and Behavior. 142: 109193.

-- Walkowiak Marcin, Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2023. Unmasking the COVID-19 Pandemic Prevention Gains: Excess Mortality Reversal in 2022. Public Health. 223: 193201.

--Walkowiak Marcin, Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2023. Are we facing a tsunami of vaccine hesitancy or outdated pandemic policy in times of omicron? Analysing changes of COVID-19 vaccination trends in Poland. Vaccines. 11(6), 1065.

-- Domaradzki Jan. 2023. Hospital chaplains facing the pandemic. A qualitative study. Journal of Health Care Chaplaincy. 29(1):145–160.

-- Wałowska Katarzyna, Domaradzki Jan. 2023. Superheroes or Super Spreaders? The Impact of the COVID-19 Pandemic on Social Attitudes towards Nurses: A Qualitative Study from Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 20(4): 2912.

-- Domaradzki Jan. 2023. From evil demiurge to caring hero: Images of geneticists in the movies. Science as Culture 32(2): 266–293.

-- Domaradzki Jan. 2022. Can popular films instil carcinophobia? Images of cancer in popular Polish cinema. Frontiers in Oncology. 12:1062286.

-- Czekajewska Justyna, Walkowiak Dariusz, Domaradzki Jan. 2022. Attitudes of Polish physicians, nurses and pharmacists towards the ethical and legal aspects of the conscience clause. BMC Medical Ethics 23, 107.

-- Reza Jahanshahi, Amirreza Nasirzadeh, Mahan Farzan, Jan Domaradzki, et al. Iranian future healthcare professionals’ knowledge and opinions about rare diseases: cross-sectional study. Orphanet Journal of Rare Diseases. (2022) 17:366.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz, Dominika Bazan, Baum Ewa. Volunteering in the front line of the Ukrainian refugee crisis. A brief report from Poland. Frontiers in Public Health. 10: 979751.

-- Michał Wiechetek, Majchrowska Anita, Domaradzki Jan, Pawlikowski Jakub. 2022. Social Differentiation of the Perception and Human Tissues Donation for Research Purposes. Frontiers in Genetics. 13:989252..

-- Ewelina Chawłowska, Rafał Staszewski, Agnieszka Zawiejska, Bogusz Giernaś, Jan Domaradzki. 2022. Actions Speak Louder Than Words: Health Behaviours and Literacy of Future Healthcare Professionals. Healthcare 10(9), 1723.

-- Domaradzki Jan. 2022. “We are also there”: Spiritual Care Practitioners’ Experiences of the COVID-19 Pandemic. A Qualitative Study from Poland. Journal of Religion and Health. 61, 962–992.

-- Domaradzki Jan. 2022. ‘Who else if not we’. Medical Students’ Perception and Experiences with Volunteering During the COVID-19 Crisis in Poznan, Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19(4), 2314.

-- Walkowiak Marcin, Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2022. Better Late Than Never: Predictors of Delayed COVID-19 Vaccine Uptake in Poland. Vaccines 2022, 10(4), 528.

-- Domaradzki Jan. 2022. Hospital chaplains facing the pandemic. A qualitative study. Journal of Health Care Chaplaincy, 28.

-- Walkowiak Dariusz, Bokayeva Kamila, Miraleyeva Alua, Domaradzki Jan. 2022. The Awareness of Rare Diseases Among Medical Students and Practicing Physicians in the Republic of Kazakhstan. An Exploratory Study. Frontiers in Public Health. 10:872648.

-- Domaradzki Jan. 2022. Treating Rare Diseases With the Movies: Can Popular Movies Enhance Public Understanding of Rare Diseases? Orphanet Journal of Rare Diseases 17, 117.

-- Domaradzki Jan. 2021. Popular culture and genetics: Genetics and biotechnologies in the movies. Polish Sociological Review, 215(3): 281–310.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz 2021. Does religion influence the motivations of future healthcare professionals to volunteer during the COVID-19 pandemic in Poland? An exploratory study. Journal of Religion and Health, 60(3): 1507–1520.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2021. Medical students’ voluntary service during the COVID-19 pandemic in Poland. Frontiers in Public Health, 9: 618608. doi: 10.3389/fpubh.2021.618608.

-- Domaradzki Jan. 2021. The Werther effect, the Papageno effect or no effect? A literature review. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(5):2396.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2021. Knowledge and attitudes of future healthcare professionals towards rare diseases. Frontiers in Genetics, 12: 639610.

-- Walkowiak Dariusz, Domaradzki Jan. 2021. Are rare diseases overlooked by medical education? Awareness of rare diseases among physicians in Poland: an explanatory study. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2021; 16, 400.

-- Domaradzki Jan. 2021. Thomas Szasz: bezkompromisowy buntownik i krytyk psychiatrii [Thomas Szasz: The Uncompromising Rebel and Critic of Psychiatry]. Psychiatria Polska, 55(4): : 851–867.

-- Walkowiak Dariusz, Domaradzki Jan. 2020. Needs assessment study of rare diseases education for nurses and nursing students in Poland. Orphanet Journal of Rare Diseases 15:167.

-- Domaradzki Jan, Walkowiak Dariusz. 2019. Medical students’ knowledge and opinions about rare diseases: A case study from Poland. Intractable and Rare Diseases Research 8(4):252-259..

-- Domaradzki Jan, Pawlikowski Jakub. 2019. Public Attitudes Toward Biobanking of Human Biological Material for Research Purposes. A Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health 16(12), 2209.

-- Domaradzki Jan. 2019. Geneticization and biobanking. Polish Sociological Review 1(205): 103–117.

II Udział w grantach badawczych:

Jako kierownik

-- 2022: Obrazy chorób onkologicznych w polskiej kinematografii. Rola kultury popularnej w kształtowaniu społecznego obrazu raka. Projekt finansowany z grantu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, Onkogranty V.

-- 2013-2014: Społeczno-kulturowe reprezentacje medycyny. Medycyna i jej metafory. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)

-- 2012-2013: Społeczne implikacje nowej genetyki. Genetyka, etyka i tożsamość. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)

-- 2011-2012: Zdrowie jako fenomen społeczny. Grant dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznawany przez WNoZ UM w Poznaniu (numer grantu: 502-14-04406512-08496)

Jako wykonawca:

-- 2017-2021: wykonawca w zespole badawczym Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie - Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

-- 2015-2017: członek/wykonawca zespołu badawczego europejskiego grantu badawczego: UnderstAid: a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives.

Nagrody i wyróżnienia:

Za działalność naukową został wyróżniony indywidualną nagrodę Rektora UMP (2019), zespołową nagrodą Rektora UMP (2021, 2022) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2021).

Za pracę dydaktyczną ośmiokrotnie wyróżniony zespołową nagrodą dydaktyczną (2006-2012, 2018, 2022), nagrodą Wykładowca Roku (2021) przyznawaną przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UMP oraz wyróżnieniem przyznanym przez absolwentów Wydziały Nauk o Zdrowiu z kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia (2022).

Udział w towarzystwach naukowych:

- członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny)

Działalność dydaktyczna: