dr Izabela Rzymska

filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dydaktyka:
• Filozofia
• Filozofia i etyka
• Filozofia żywienia
• Metodologia poznania naukowego

Zainteresowania badawcze:
• Poszukiwanie narzędzi do pomiaru kompetencji dokonywania sądów moralnych
• Problematyka rozwoju autonomii moralnej
• Bioetyka
• Filozofia medycyny
• Szeroko rozumiane postawy etyczne ludzi związanych ze środowiskiem medycznym (studentów , lekarzy, położnych) oraz potencjalnych rodziców w kontekście ludzkiego rozrodu
• Filozoficzne podstawy moralności
• Moralność w aspekcie rozwoju medycyny

Najważniejsze publikacje naukowe:
• Ocena postaw moralnych wobec ludzkiego rozrodu wśród studentów kierunku położnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, Przegląd Ginekologiczno –Położniczy 2006, 3(6), 149-155
• Ocena kompetencji dokonywania sądów moralnych wśród studentów kierunku położnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2006, 1(6), 36 - 40

Wykaz publikacji naukowych zamieszczony w : Bibliotece Głównej UM w Poznaniu